Entries by Ernest Kováč

Náš tím

Orgány Riaditeľ: Mgr. Jozef Belko, MBA Manažér vzdelávania: Elvír Fischer, MBA Vedecký výbor: doc. PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MSc., MBA, LL.M., MHA, MPH, DBA, LL.D., DPA doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Ekonomická univerzita, Bratislava PhDr. Gabriela Rúčková, PhD., MBA psychologička, lektorka PhDr. Katarína Vanková, PhD. Univerzita […]

Akreditácie – Členstvá

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja je prestížna inštitúcia, ktorej snahou je udržovať štandardy na vysokej úrovni, a preto má mnoho akreditácií a je členom niekoľkých spolupracujúcich organizácií. Všetky naše akreditované kurzy majú akreditáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: Inštitúcie kooperujúce na profesijnom vzdelávaní  : .    […]