Entries by Ernest Kováč

Náš tím

Orgány Riaditeľ: Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M. Odborný garant vzdelávania: PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M. Kvestor: Mgr. Rastislav Štrbka, MBA, LL.M. Manažérka vzdelávania: Lucia Markovičová Vedecký výbor: doc. PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MSc., MBA, LL.M., MHA, MPH, DBA, LL.D., DPA doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica doc. […]