Entries by Ernest Kováč

Náš tím

Orgány Riaditeľ: Mgr. Jozef Belko, MBA Manažér vzdelávania: Vedecký výbor: doc. PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MSc., MBA, LL.M., MHA, MPH, DBA, LL.D., DPA doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Ekonomická univerzita, Bratislava PhDr. Gabriela Rúčková, PhD., MBA psychologička, lektorka PhDr. Katarína Vanková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra […]