Entries by Ernest Kováč

Akreditácie – Členstvá

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja je prestížna inštitúcia, ktorej snahou je udržovať štandardy na vysokej úrovni, a preto má mnoho akreditácií a je členom niekoľkých spolupracujúcich organizácií. Všetky naše akreditované kurzy majú akreditáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: Inštitúcie kooperujúce na profesijnom vzdelávaní  : .    […]