Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2022/46/1

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať základné odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pánskeho kaderníka – holiča.

Požadované vstupné vzdelanie

Ukončené stredoškolské vzdelanie

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a zručnosti v oblasti pánskeho kaderníctva – holičstva. Je zručný v úprave vlasov a brady, s použitím nožníc, strihacích strojčekov či britvy. Ovláda moderné trendy pánskych účesov, získa vedomosti a používaných kozmetických prípravkoch a o ich aplikácií. Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok, používanie dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie , požiadavky na vybavenie kaderníckeho salóna a holičstva pre pánov. Vie posúdiť aktuálny stav kvality pokožky hlavy a tváre, určenia typu vlasov, fúzov a brady, na základe diagnostiky. Ovláda používanie kaderníckych prístrojov, náradí a materiálov podľa jednotlivých kaderníckych úkonov, (britva, strihací strojček). Ovláda umývanie vlasov, masáž hlavy rôznymi technikami, ručne aj pomocou elektrických prístrojov, pozná účinky masáže, rôzne techniky vodovej ondulácie, sušenie cez prsty, sušenie do tvaru účesu, fúkanú onduláciu, zhotovenie módnych účesov, vytváranie vlastných návrhov účesov.

Odborný garant:
Bc. Peter Švantner

Lektori:
Bc. Peter Švantner
Kristína Hruboňová
Beáta Štímelová
Veronika Kňazovická

Obsah:

 • Bezpečnosť a hygiena pri práci
 • Zariadenie kaderníckeho salónu
 • Vlas, Poškodenie vlasov, Choroby vlasov, brady, fúzov
 • Materiály
 • Umývanie vlasov, Masáž hlavy
 • Vodová ondulácia, Ondulácia železom
 • Strihanie vlasov
 • Preparácia vlasov
 • Odfarbovanie vlasov
 • Farbenie vlasov
 • Farbenie a úprava obočia a fúzov 1
 • Vlasové doplnky
 • Náročná účesová tvorba
 • Nové pracovné techniky a metódy v odbore
 • Ošetrovanie a regenerácia vlasov
 • Komunikácia

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou

Miesto konania: Bratislava / Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowáckeho 5A, Bratislava

Trvanie: 350 hod. /prezenčne

Termín: 03.06. 2024 od 17:00 do 20:00 hod. na Slowackého 5/A, Bratislava
Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohodnú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

1.Cena: 1 600 €

2.Cena: Projekt úradu práce *

Vzdelávanie je možné absolvovať cez projekt „Zručnosti pre trh práce 2024“
1.  
je potrebné navštíviť svoj úrad práce, zaevidovať sa a vyplniť žiadosť
2. vyplnenú žiadosť poslať na našu mailovú adresu office@ivorsk.sk  – tlačivo vyplníme a pošleme späť na adresu
3. vyplnenú žiadosť potom odovzdáte na úrade práce a to minimálne 30. dní pred začiatkom vzdelávania
4. ak úrad práce schváli vašu žiadosť, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví vám potvrdenie. To nám zašlete najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávania

Úrady práce budú v rámci projektu uprednostňovať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

 • občania vo veku do 26 rokov
 • občania nad 50 rokov
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
 • občania so zdravotným postihnutím
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

V cene kurzu je zahrnutý prevádzkový materiál, ktorý budú účastníci používať na praktickej časti vzdelávania (Elektrický strihací strojček, kontúrovací strihací strojček, zaholovací strihací strojček, Kadernícke nožnice, Efilačné nožnice na prerieďovanie vlasov, Britva na holenie, pomády, balzamy na bradu, vlasové tonikum, šampóny, vody po holení, atď.)

V cene kurzu je zahrnutý E-BOOK – Technológie pre učebný obor – Pánsky Kaderníka – Holič

Naše priestory disponujú všetkým potrebným vybavením ktoré môžu účastníci počas kurzu využívať. Bližšie informácie ohľadne pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Platbu je možné po dohode realizovať aj na splátky.

Prihláška na kurz