Cieľová skupina: manažéri, riaditelia, personalisti, podnikatelia, ekonómovia, účtovníci

Anotácia: Účastník kurzu si osvojí znalosti z využívania cestovných náhrad a bude vedieť pracovať s cestovými náhradami pri pracovnej ceste.

Obsah

  • Legislatíva
  • Náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca
  • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty
  • Náhrady pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej cesty
  • Používanie motorového vozidla pri pracovných cestách, vyúčtovanie spotreby PHM
  • Poskytovanie stravného pri pracovných cestách
  • Paušálne cestovné náhrady
  • Prerušenie pracovnej cesty

Ukončenie: certifikát

Termín: 12. 02. 2018

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Cena:  60,-  € s DPH

Objednávka kurzu