Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosť

Anotácia: Účastník kurzu sa oboznámi so zmenami v Zákone o DPH, ktorá je platná od 1.1.2017. Zameriame sa na odpočet DPH, investičný majetok spoločnosti a fakturácia v režime DPH. Výpočet DPH pri e-schopoch, prenájmoch, atď.

Obsah:

  • Vznik daňovej povinnosti
  • Odpočítavanie DPH
  • Náležitosti faktúry s DPH
  • Počítanie DPH vo vedení účtovníctva
  • Legislatíva – Zákon o DPH

Ukončenie: Certifikát

Termín: 27. 03. 2019

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 50,- €

Objednávka kurzu