Etikoterapia – metóda spoznávania, aj uzdravenia seba samého

JUDr. Mgr. Zora Vypušťáková
 certifikovaný life a business kouč (Coach Training Academy, Business Coaching College)
 etikoterapeut – absolventka Škola etikoterapie Advaita.sk, členka Advaita tímu
 mediátor – registrovaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR
 lektorka, právnička a manažérka
 autorka článkov osobného rozvoja a blogu na www.priestorprezmenu.sk

Okruh tém, ktorým sa venuje :
Vzťahy k iným a k sebe samému, Riešenie konfliktov, Životná zmena, Zdravý životný štýl, Leadership, Transformácia, Tvorba vlastnej reality.

Cieľová skupina :
Mediátori, kouči, pomáhajúce profesie, ktokoľvek, kto chce rozpoznať kauzálne následky svojho života, kto chce pochopiť svoje emócie a naučiť sa pochopiť emócie druhých.

Obsah prednášky :
Úvod do etikoterapie, Čo je etikoterapia, Princípy etikoterapie, Vzťah duše k telu, Psychosomatika, Zakladateľ MUDr. Ctibor Bezděk (1872 – 1956), Ctibor Bezděk ako autor, Pokračovatelia v etikoterapii, Myseľ a emócie, Prítomný okamih, Zdravie poškodzujúce emócie, Zdraviu prospešné emócie, Techniky etikoterapie, Uvoľnenie napätia, tlaku, odporu, Uvoľnenie od lipnutia, závislostí, Alkalický životný štýl, Mikrobióm, Etikoterapeutický koučing a časté témy, Self–etikoterapetický koučing, Transformačné rozhovory, Kde nájsť etikoterapeuta, Priestor na otázky

Dĺžka trvania : do 2 hodín

Termín prednášky : 01.04.2022 od 18:00 h do 20:00 h

Cena : 59 EUR

Registrácia

Máte nejaké otázky?