Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosť

Anotácia: Cieľom kurzu je naučiť záujemcov o účtovanie v jednoduchom účtovníctve.  Oboznámiť sa so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Obsah:

  • Čo je to jednoduché účtovníctvo a jeho vedenie
  • Ako správne účtovať v jednoduchom účtovníctve
  • Peňažný denník, pohľadávky
  • Účtovné knihy
  • Aktíva a pasíva spoločnosti
  • Hmotný nehmotný majetok spoločnosti
  • Účtovná závierka a uzávierka
  • Praktické príklady

Ukončenie: Certifikát

Termín: 16. 10. 2018

Miesto konania: Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 98,- €

Objednávka kurzu