Asertivita, komunikácia a sebapoznanie v pracovných vzťahoch

Cieľová skupina:

Cieľom je zlepšiť verbálne, neverbálne, prezentačné a sociálne zručnosti účastníka, odbúrať prípadné vnútorné bariéry a zvýšiť sebaistotu v kontakte s inými ľuďmi – nadriadenými, podriadenými či kolegami.  

Požadované vstupné vzdelanie:

  • Nepožaduje sa

Profil absolventa:

Dobre zvládnutá profesionálna komunikácia je kľúčovou zručnosťou každého pracovníka a takmer istou zárukou nesebeckého sebapresadenia v osobnom i pracovnom živote. Komunikované informácie by mali byť správne štruktúrované, doručené presným jazykom a adekvátnym štýlom s ohľadom na konkrétne publikum. Tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertivity, sebapresadenia vás naučí základným komunikačným zručnostiam,  správneho „čítania“ partnerovej komunikácie a zefektívnenie svojich zručností v tejto oblasti.

Osnova:

  • Sebapoznanie a očakávania od komunikačných zručností
  • Úvod do problematiky komunikácie
  • Moje limity v komunikácii
  • Najčastejšie chyby v komunikácii
  • Tréning komunikačných zručností
  • Komunikácia a sebapresadenie v modelových situáciách  

Lektor:

  • Mgr. Gabriela Ručková, PhD.
  • PhDr. Ernest Kováč

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát

Termín: 09.02.2022

Cena:
Dištančne (online): 59,- €
Prezenčne: 99,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?