Vážení mediátori,

dovoľujeme si Vás pozvať na ODBORNÝ SEMINÁR PRE MEDIÁTOROV

„Sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese, schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií. Neutralita a nestrannosť v mediácií“

.

Odborný seminár pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR podľa §10a, ods. 1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ako súčasť ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA mediátorov za účelom získania OSVEDČENIA o účasti na odbornom seminári, ktoré sa predkladá MS SR.

Ak ste už absolvovali odborné povinné vzdelávanie, prosím považujte tento email za bezpredmetný. Ak ste sa už prihlásili na odborné povinné vzdelávanie, prosím považujte tento email za bezpredmetný. Vašu emailovú adresu máme z verejne prístupného zdroja MS SR.

ČAS KONANIA ODBORNÉHO SEMINÁRA:

V spolupráci s MS SR pripravujeme II. blok (zimný) v roku 2022 – termín upresníme v mesiaci Október

• „APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA“ –

od 7. novembra 2022 do 27. novembra 2022 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.)

.

OBSAH:

  • všeobecný úvod do prezentovanej témy a problematiky…
  • sebareflexia postupu mediátora v mediačnom procese s dôrazom na využitie jednotlivých
  • aplikačných techník…
  • schopnosť zvládania vlastných negatívnych emócií, sebareflexia…
  • neutralita a nestrannosť v rámci mediácie, konflikt záujmov…
  • analýza konkrétnych mediačných prípadov…

.

Začiatok odborného seminára je vždy o 09:00 hod. a trvá 360 minút

Registrácia: 8:45 – 09:00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 48,-€ (Platbu prosím realizujte na základe vystavenej faktúry, nie skôr. Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol).

.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE:

Garant: PhDr. Ernest Kováč

Lektori: PhDr. Ernest Kováč, Mgr. Eva Račková, PhD.

.

Poznámka:

Odborný seminár bude prebiehať na internetovej platforme ZOOM. Podporované je zdieľanie obrazovky, živý chat či správa účastníkov naprieč mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Kvôli správe a prezentácii účastníkov každý účastník bude musieť byť identifikovateľný. Každý účastník dostane email s prístupovým linkom (netreba žiadnu aplikáciu inštalovať) a ako sa prihlásiť. Vaša identifikácia (meno a priezvisko) bude slúžiť ako prezenčná listina. Pred každým odborným seminárom bude možnosť 1-2 dni vopred si vyskúšať aplikáciu, spojenie. S technickými problémami Vám radi pomôžeme.

.

OSVEDČENIE Vám pošleme naskenované do emailu, aby ste ho neskôr preposlali na MS SR.

.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s vzdelávacími inštitúciami v zmysle § 10a zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, nariadi jeho preskúšanie.

Objednávka kurzu

.