Ako pracovať s ľuďmi bez domova?

Cieľová skupina:

Požadované vstupné vzdelanie: neuvedené

Profil absolventa:

Metódy:

  • reflexia
  • brainstorming
  • bálintovské skupiny
  • hranie rolí

Lektor:

  • Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
  • Mgr. Peter Adam
  • PhDr. Jozef Kákoš

Trvanie: 20 hodín (10 hod. teoretická časť + 10 hod. prax v teréne pod supervíziou)

Ukončenie: Certifikát
Termín: 15.02.2022 o 18:00 hod. – ONLINE

Cena: 69,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?