Manažment sociálnych služieb v samospráve

  1. Cieľová skupina:

Zamestnanci obecných úradov, zamestnanci úradov vo verejnej správe, čerství absolventi stredných škôl.

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredoškolské s maturitou
  • vysokoškolské

Profil absolventa:

Absolvent  bude môcť ďaleko kvalifikovanejšie vykonávať prácu úradníka na obecnom úrade pri plnení úloh v sociálnej oblasti a pri zabezpečovaní sociálnych služieb obce.

Lektor:

PhDr. Beáta Dobová

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát
Termín: 22.02.2022 o 18:00 hod.

Cena:

Dištančne (online): 59,- €
Prezenčne: 99,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?