Mediácia – riešenie konfliktov v pracovnom živote – biznis mediácia

Cieľová skupina:

Vzdelávanie je určené pre manažérov a riadiacich pracovníkov. Tiež pre zamestnancov, ktorí sú v akomkoľvek právnom vzťahu. Predovšetkým pre tých, ktorí si uvedomujú, že väčšiu časť života strávia na pracovisku a uvedomujú si, význam a hodnotu ľudského kapitálu.

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredoškolské s maturitou
  • vysokoškolské

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení vzdelávania získa znalosti v oblasti riešenia konfliktov v pracovnom živote. Naučí sa ako reagovať v konfliktných situáciách. Vie a pozná metódy na riešenie konfliktných situácii.

Lektori

  • PhDr. Ernest Kováč

Metódy

  • Tréning
  • Modelové situácie
  • Hranie rolí

Ukončenie:

  • Certifikát

Termín: 24.02.2022, 18:00

Cena:

Prezenčná forma: 99,- €
Dištančná forma: 59,- €

Trvanie: 10 hodín

Registrácia

Máte nejaké otázky?