Mediácia – riešenie konfliktov v rodine

Cieľová skupina:

Vzdelávanie je určené pre tých, ktorí hľadajú cestu, ako v živote sa vyhnúť konfliktom, resp. minimalizovať konfliktné situácie.

Požadované vstupné vzdelanie: bez uvedenia

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení vzdelávania získa znalosti v oblasti riešenia konfliktov. Správanie sa v konfliktnej situácii. Naučí sa ako môže konflikt ovplyvniť psychické a fyzické zdravie. Vie a pozná metódy na riešenie konfliktných situácii.

Metódy:
– 
tréning
– modelové situácie
– hranie rolí

Lektor:

PhDr. Ernest Kováč

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát
Termín: 16..9. 2021 o 18:30 hod. 

Cena:

Prezenčná forma: 99,- €
Dištančná forma: 59,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?