Cieľová skupina:  manažéri, mzdoví pracovníci, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosti

Anotácia: Absolventi kurzu sa naučia výpočet mzdy, povinné druhy poistenia, výšku odvodov a poistenia.

Obsah:

  • Právne aspekty mzdového účtovníctva
  • Mzda a náhrada mzdy
  • Zdaňovanie príjmov a funkčných pôžitkov
  • Sociálne a zdravotné poistenie
  • Praktické príklady

Ukončenie: Certifikát

Termín: 03. 04. 2019

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 110,- €

Objednávka kurzu