Cieľová skupina: manažéri, účtovníci, podnikatelia, študenti, verejnosť

Anotácia: Účastník kurzu získa vedomosti z oblasti miezd a personalistiky. Zvládne samostatne pracovať pri vypĺňaní formulárov, prehľadov a hlásení pre úrady.

Obsah:

  • Zákonník práce z pohľadu personálnych otázok
  • Mzdová agenda
  • Registrácie a oznamovacie povinnosti
  • Práca s formulármi a tlačivami
  • Výpočet a spracovanie mzdy
  • Odvodové povinnosti (zamestnanec a zamestnávateľ)
  • Praktické príklady

Ukončenie: Certifikát

Termín: 15. 10. 2018

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 105,- €

Objednávka kurzu