Cieľová skupina: podnikatelia, riaditelia, personalisti, študenti,, verejnosť

Anotácia: Účastníci kurzu získajú vedomosti o ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013.

Obsah:

  • Ochrana osobných údajov
  • Spracovávanie osobných údajov
  • Práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov
  • Bezpečnostná politika pri ochrane osobných údajov
  • Zodpovedná osoba
  • Práva a povinnosti pri spracovávaní osobných údajov
  • Úrad na ochranu osobných údajov SR

Ukončenie: certifikát

Termín: 27. 01. 2020

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Cena:  60,-  €

Objednávka kurzu