Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, účtovníci, verejnosť

Anotácia: Na kurze si osvojíte základné zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva. Naučíte sa spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady.

Obsah:

  • Zákon o účtovníctve
  • Účtovanie v účtovnej triede 0 – 6
  • Oceňovanie v účtovníctve
  • Pravidlá účtovania
  • Dlhodobý majetok, zásoby, náklady, výnosy
  • Účtovná závierka a uzávierka
  • Povinnosti archivácie účtovných dokladov
  • Daňové priznanie právnických osôb

Ukončenie: Certifikát

Termín: 01. 04. 2019

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 110,- €

Objednávka kurzu

Objednávka kurzu