<p>

<br /><strong>Cieľová skupina: </strong>manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, účtovníci, verejnosť<strong>Anotácia: </strong>Na kurze si osvojíte základné zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva. Naučíte sa spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady.<strong>Obsah:</strong></p>
<li>Zákon o účtovníctve</li>
<li>Účtovanie v účtovnej triede 0 – 6</li>
<li>Oceňovanie v účtovníctve</li>
<li>Pravidlá účtovania</li>
<li>Dlhodobý majetok, zásoby, náklady, výnosy</li>
<li>Účtovná závierka a uzávierka</li>
<li>Povinnosti archivácie účtovných dokladov</li>
<li>Daňové priznanie právnických osôb</li>
<p><strong>Ukončenie</strong>: Certifikát<strong>Termín: </strong>01. 10. 2018<strong>Miesto konania: </strong>Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava<strong>Trvanie</strong>: 8 hod.<strong>Cena: </strong>110,- €<br />

Objednávka kurzu

</p>
[/av_textblock]

Objednávka kurzu

</p>
[/av_contact_field]


[/av_contact]