Cieľová skupina: personalisti, manažéri, podnikatelia, verejnosť

Anotácia: Na kurze sa naučíte čo všetko potrebujete vedieť pre prácu s účtovným programom POHODA

Obsah

  • Vystavovanie faktúr a ich zaúčtovanie
  • Vystavenie daňových dokladov k prijatým platbám, evidencia a vyúčtovanie
  • Evidencia prijatých zálohových faktúr
  • Evidencia a účtovanie prijatých faktúr, zúčtovanie zaplatených záloh
  • Evidencia a účtovanie pokladničných dokladov
  • Účtovanie pohybov na bankovom výpise
  • Evidencia a účtovanie splátkových kalendárov – leasingy, úvery
  • Interné zúčtovanie nákladov a výnosov, priebežných položiek
  • Evidencia majetku

Termín: 14.11.2022 od 17:00 – 20:00 hod.

Miesto konania: ZOOM ONLINE

Trvanie:  3 hod.

Cena:  15,-  €

Objednávka kurzu