Cieľová skupina: manažéri, personalisti, podnikatelia, verejnosť, predajcovia, obchodníci

Anotácia: Na kurze sa naučíte vytvárať profesionálnu prezentáciu a posilníte si zručnosti a vedomosti pri príprave prezentácie.

Obsah:

 • Základné požiadavky na prezentáciu
 • Plánovanie, štrukturovanie a spracovanie prezentácie
 • Analýza cieľovej skupiny
 • Výber pomôcok, príprava prezentačných materiálov (grafická úprava slidov v PP)
 • Príprava scenára, časový a obsahový plán
 • Interpersonálna komunikácia
 • Empatia a kontakt s poslucháčmi
 • Ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť, vzbudiť zvedavosť
 • Udržanie pozornosti
 • Uspokojenie potrieb poslucháčskeho auditória
 • Ukončenie prezentácie – overenie, ci poslucháči pochopili jej účel
 • Časté chyby pri prezentácii

Lektor:
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Ukončenie: Certifikát

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Termín: 19.10.2023

Trvanie: (8 hod.) 1 deň

Cena: 100,- € s DPH

Objednávka kurzu