Cieľová skupina: učiteľ, vychovávateľ, rodinný poradca, sociálny pracovník, študenti, verejnosť.

Anotácia: Na kurze si osvojíte právnu terminológiu v kontexte rodinného práva a jej aplikáciu v praxi.

Obsah:

  • Rodinné právo
  • Dieťa v rodinnom práve
  • Výživné a vyživovacia povinnosť
  • Náhradná starostlivosť
  • Otcovstvo

Ukončenie: Certifikát

Termín: 19.10.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 69,- €

Objednávka kurzu