Základy sociálnej práce pre profesionálov aj laikov

Cieľová skupina:

Budúci  asistenti sociálnej práce v obci, v zariadeniach sociálnych služieb

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredoškolské s maturitou
  • vysokoškolské

Profil absolventa:

Absolvent  bude môcť ďaleko kvalifikovanejšie vykonávať prácu úradníka na obecnom úrade pri plnení úloh v sociálnej oblasti a pri zabezpečovaní sociálnych služieb obce, v úradoch verejnej správy, v zariadeniach sociálnych služieb, v neziskovom sektore.

Lektor:

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Jarmila Pagáčová, PhD.

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát
Termín: 31.01.2022 o 18:30 hod.

Cena:

Dištančne (online): 59,- €
Prezenčne: 99,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?