Cieľová skupina: personalisti, manažéri, podnikatelia, riaditelia, verejnosť

Anotácia: Na kurze sa naučíte čo všetko potrebujete pre plynulý chod Vašej organizácie z pohľadu správy registratúry a archivácie

Obsah

  • Právne predpisy pri správe registratúry a archivácie
  • Práva a povinnosti pri správe registratúry a archivácie
  • Príprava záznamov k vyraďovaciemu konaniu
  • Zostavenie registratúrneho poriadku a plánu
  • Diskusia

Ukončenie: certifikát

Termín: 30.09.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Cena:  63,-  €

Objednávka kurzu