Supervízia – riešenie konfliktov v pracovnom živote

Cieľová skupina:

Supervízia  (z lat. vidieť nad, vidieť skrz, vidieť cez) je metóda riešenia konfliktov najmä v pracovnom živote,  je jednou z najúčinnejších metód prevencie syndrómu vyhorenia a učenia sa skúsenosťou, veľmi efektívne pomáha predchádzať chybám vo vzťahu ku svojim klientom, kolegom, nadriadeným či podriadeným. Tréning je určený pre všetkých záujemcov o spoznanie základných techník  supervízie v pomáhajúcich profesiách. Pracovať budeme skupinovo, v dvojiciach aj individuálne. Učiť sa budeme skúsenosťou na sebe. Ku kurzu dostanete k dispozícii aj literatúru ku téme na doplnenie si teoretických vedomostí. Prečo je supervízia dôležitá? Podľa Eisa „ak by bola sociálna práca náboženstvom, supervízia by bola jej hlavnou bohoslužbou“.  Supervízia vám dokáže pomôcť pozrieť sa na svoje problémy inými očami, usporiadať si myšlienky a objaviť nové riešenia pre svoj život. 

Požadované vstupné vzdelanie:

-stredoškolské s maturitou

– vysokoškolské

Profil absolventa:

Absolvent sa oboznámi so základnými technikami supervízie a skupinovej supervízie vďaka čomu získa skúsenosť riešiť svoje pracovné problémy efektívnejšie, naučí sa viac porozumieť svojmu prežívaniu a vďaka sebareflexii bude otvorenejší voči problémom svojich klientov, kolegov, nadriadených či podriadených, ktorí pre neho už nebudú takou veľkou záťažou.

Lektor

  • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Metódy

  • Reflexia
  • Brainstorming
  • Bálintovské skupiny
  • Hranie rolí

Ukončenie:

  • Certifikát

Trvanie: 10 hodín

Termín: 25.02.2022 o 18:30 hod. 

Cena:

Prezenčná forma: 99,- €
Dištančná forma: 59,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?