Cieľová skupina
Mediátori, mediační a probační uradníci so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie výkonu mediačnej činnosti.

Požadované vstupné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy v supervízii mediácie, ovláda spôsob reflektovania pracovného postupu v mediácii a sebareflexiu v role mediátora. Pozná model supervízie v mediácii, ovláda prácu so spätnou väzbou, dokáže prekonať bloky brzdiace kvalitný výkon v mediácii.

Lektori:
prof. PhDr. Ján Gabura PhD.
PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
PhDr. Helena Grófová PhD.
PhDr. Jana Pružinská PhD.

Obsah
Supervízia – význam, funkcie a ciele
Modely v supervízii mediátora
Supervízia mediačných prípadov

Ukončenie: Certifikát 
Trvanie: 50 hod.
Termín: 26. 05. 2023 o 17:30 hod. ONLINE
Miesto: ONLINE

Cena: 330,- €

Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvej hodine v rámci skupiny s lektorom.

Objednávka kurzu