Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3505/2016/138/3

Cieľová skupina
Mediátori, mediační a probační uradníci so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie výkonu mediačnej činnosti.

Požadované vstupné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy v supervízii mediácie, ovláda spôsob reflektovania pracovného postupu v mediácii a sebareflexiu v role mediátora. Pozná model supervízie v mediácii, ovláda prácu so spätnou väzbou, dokáže prekonať bloky brzdiace kvalitný výkon v mediácii.

Odborná garantka
PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Lektori:

PhDr. Helena Grófová PhD.
PhDr. Jana Pružinská PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Labáth PhD.
prof. PhDr. Ján Gabura PhD.

Obsah
Supervízia – význam, funkcie a ciele
Modely v supervízii mediátora
Supervízia mediačných prípadov

Ukončenie: Osvedčenie s celoslovenskou platnosťou
Trvanie: 50 hod.
Termín: 10. 03. 2021 (15:00-20:00)
Miesto: Slowackého 5/A Bratislava

Cena: 330,- €

Daný termín označuje len dátum prvého stretnutia, ďaľšie termíny sa dohadujú na prvej hodine v rámci skupiny s lektorom.

Objednávka kurzu