Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosť

Anotácia: Absolvent kurzu získa vedomosti o účtovníctve.  Princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva. Absolvent bude poznať  daňovú sústavu. Kurz  je obohatený o praktické príklady z praxe.

Obsah:

  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo
  • Daňová sústava a legislatíva
  • Spracovanie dokladov
  • Praktické príklady z jednoduchého a podvojného účtovníctva

Ukončenie: Certifikát

Termín:  11. 10. 2018

Miesto konania: Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 89,- €

Objednávka kurzu