Cieľová skupina: štatutári neziskových organizácii a občianskych združení, predsedovia spoločenstvá vlastníkov bytov a organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť podľa Zákona č. 35/2002 Z.z. a Zákona č. 213/1997 Z.z.  (spolky, združenia, nadácie, tretí sektor)

Anotácia:  Účastníci kurzu sa naučia ako správne účtovať  v organizácii, ktorá nebola zriadení za účelom podnikania.

Obsah:

  • Ako účtovať v inštitúcii, ktorá nebola zriadená za účelom podnikania
  • Účtovné povinnosti organizácie
  • Vedenie účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  • Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  • Archivácia a komplexná správa povinnej účtovnej agendy v organizácii
  • Daňové a odvodové povinnosti v organizácii

Ukončenie: Certifikát

Termín: 25.08.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 51,- €

Objednávka kurzu