Vedecké časopisy

Vedecko-odborný časopis pre sociálnych pracovníkov a zdravotníkov

Sociálno-zdravotnícke spektrum

https://www.szspektrum.eu/

Časopis vznikol v roku 2012 a cieľom časopisu je rozvíjať prepojenie zdravotníckych vedných odborov a sociálnej práce, má teda transdisciplinárny charakter, so zámerom prehĺbiť vedecké poznanie a nájsť mosty medzi jednotlivými tzv. pomáhajúcich profesiami.

Od roku 2016 je časopis indexovaný v databáze CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), do ktorej sú (na základe odporučenia recenzenta) zasielané všetky abstrakty publikovaných prác.

Časopis vychádza v elektronickej a nepravidelne printovej podobe. Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza jednostranne slepou recenziou odborníkmi z danej oblasti. Vzhľadom na problematiku etiky publikovania vedeckých a odborných textov najmä v strednej a východnej Európe testujeme náhodne vybrané anglické texty v antiplagiátorskom programe CrossCheck.

Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu “Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.”. Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, sociológov a psychológov na Slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.

Ak máte záujem publikovať vo vedecko-odbornom časopise napíšte nám na info@akademiaes.sk

Vedecko-odborný časopis

Clinical Social Work and Health Intervention

https://clinicalsocialwork.eu/

Časopis prináša autentické skúsenosti  sociálnych pracovníkov, lekárov a učiteľov pracujúcich pre Medzinárodnú vedeckú skupinu aplikovanej preventívnej medicíny I-GAP vo Viedni.

Tento CWS Journal prináša články o sociálnej práci, psychológii a ďalších spoločenských vedách.

Časopis vychádza štvrťročne od roku 2016 a je vydávaný iba v anglickom jazyku, ako je publikovaný v rôznych zahraničných krajinách. Takisto vedecký časopis je indexovaný.

Ak máte záujem publikovať vo vedecko-odbornom časopise napíšte nám na info@akademiaes.sk

Máte nejaké otázky?

Newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.