Sú Vaše porady dlhé a máte pocit, že ste veľa povedali a výsledok je slabý? Ste nervózny a máte obavy ako skončia porady?

Cieľová skupina:

manažéri, konatelia, projektový manažér, vedúci oddelenia, manažéri v štátnej a verejnej správe.

Anotácia:

Cieľom workshopu je ukázať rôzne štýly a formy vedenia porád. Ako zoradiť témy na poradu, aby porada bola efektívna. A ako udržať účastníkov v aktivite.

Obsah:

  • Techniky vedia porady
  • Príprava na poradu
  • Časový harmonogram porady
  • Riadenie diskusie na porade
  • Výber miesta a jeho využitie

Ukončenie: certifikát

Termín: 28.03.2023

Lektor: PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 09:00 hod. začiatok (8 hod.) 1 deň

Cena: 99,- €

Objednávka kurzu