<p>

<br /><strong>Cieľová skupina: </strong>manažéri, podnikatelia, školitelia, obchodníci, lídri tímov, učitelia, verejnosť<strong>Anotácia: </strong>Na kurze sa naučíte, že mnohokrát netreba ani veľa povedať a druhý vie čo sme chceli povedať. Význam verbálnej a neverbálnej komunikácie.<strong>Obsah:</strong></p>
<li>Verbálna a neverbálna komunikácia – vymedzenie a znaky. Komunikácia založená na emóciách.</li>
<li>Význam mimiky a gest a ich dešifrovanie.</li>
<li>Mimika, haptika, proxemika, posturika, gestika.</li>
<li>Zvládnutie neverbálnej komunikácie ako základ úspechu.</li>
<li>Čo hovoríme, aj keď nehovoríme? Význam pozícií a pohybov tela</li>
<p><strong>Lektor:<br /></strong>PhDr. Ernest Kováč<strong>Ukončenie: </strong>Certifikát<strong>Termín: </strong>28. 09. 2018<strong>Miesto konania: </strong>Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava<strong>Trvanie:  </strong>(8 hod.) 1. deň<strong>Cena: </strong>99,- €<br />

Objednávka kurzu

</p>
[/av_textblock]

Objednávka kurzu

</p>
[/av_contact_field]


[/av_contact]