Webinár: Človek ako dokonalý tvor uzavretý v ONLINE svete

Obsah: Deň bez mobilu či počítaču si nevieme predstaviť. Všimli ste si ale, že máte hlavu padnutú v predsune. ramená v protrakcií – prehnuté dopredu a to vedie k bolestiam hlavy, lopatiek čo dokonca vedie až k nenávratným zmenám.  Porozprávame sa o kompenzácii týchto problémov, o človeku v kybersvete a porovnáme človeka z pohľadu kyberantropologie  … Čítať ďalej Webinár: Človek ako dokonalý tvor uzavretý v ONLINE svete