Cieľová skupina: podnikatelia, manažéri, riaditelia, verejnosť

Anotácia: Účastníci kurzu sa naučia ako postupovať pri nakladaní s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.

Obsah:

  • Právny predpis platný od 1.1.2017 a vykonávacie predpisy
  • Povinnosti právnických a fyzických osôb
  • Recyklačný fond
  • Zodpovednosť výrobcov
  • Komunálny odpad
  • Pokuty a priestupky

Ukončenie: certifikát

Termín: 18.10.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Cena:  71,-  € s DPH

Objednávka kurzu