Zvládanie stresových a záťažových situácii – MBA, LL.M. (Veľká Lomnica, 2023)

Obhajoby záverečnych prác máj 2023

Slávnostné odovzdanie diplomov MBA&LL.M. 06/2023 Zámok Vígľaš

Zvládanie stresových a záťažových situácii (Veľká Lomnica november 2023)

Obhajoby záverečnych prác máj 2024

Ukončenie akreditovaného vzdelávania Lektor 18.05. 2024