Zvládanie stresových a záťažových situácii – MBA, LL.M. (Veľká Lomnica, 2023)

Obhajoby záverečnych prác máj 2023