pozadie

LL.M.

LL.M.

LL.M. Master of Laws (LLM) je manažérsky titul v oblasti práva. Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program.  Nenahrádza vysokoškolské štúdium. Na štúdium sa nevzťahuje Zákon o vysokých školách v SR ani príslušné vyhlášky a nariadenia. Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti práva.

Komu je určené štúdium?

Študijný program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, advokátov, koncipientov, mediátorov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem si prehĺbiť znalosti z obchodného práva alebo korporátneho práva. Štúdium je tiež vhodné nie len pre osoby s právnickým vzdelaním, ale aj neprávnickým vzdelaním s právnou praxou.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

26.01. 2023 o 18:00 hod. online ZOOM

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Seminárna práca v rozsahu 20 normostrán
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

LL.M. Poplatky za štúdium

 V cene štúdia LL.M. sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 08.01. 2024 cena za celé štúdium je 2 100,- €

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Priebeh štúdia

BUSINESS CLUB

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: