pozadie

LL.M.

LL.M.

LL.M. Master of Laws (LLM) je Postgraduálny titul v oblasti práva. Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti práva.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul LLM., ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Študijný program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, advokátov, koncipientov, mediátorov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem si prehĺbiť znalosti z obchodného práva alebo korporátneho práva. Štúdium je tiež vhodné nie len pre osoby s právnickým vzdelaním, ale aj neprávnickým vzdelaním s právnou praxou.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

15.05. 2023 o 18:00 hod. online (ZOOM)

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Seminárna práca v rozsahu 20 normostrán
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

LL.M. Poplatky za štúdium

 V cene štúdia MBA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadné ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky

Cena:

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 30.04. 2023 cena za celé štúdium je 2 100,-€

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Priebeh štúdia

BUSINESS CLUB

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: