pozadie

LL.M.

LL.M.

LL.M. Master of Laws (LLM) je Postgraduálny titul v oblasti práva. Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti práva.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul LLM., ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Študijný program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, advokátov, koncipientov, mediátorov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem si prehĺbiť znalosti z obchodného práva alebo korporátneho práva. Štúdium je tiež vhodné nie len pre osoby s právnickým vzdelaním, ale aj neprávnickým vzdelaním s právnou praxou.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Začiatok štúdia:

13.01. 2023

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

LL.M. Poplatky za štúdium

 V cene štúdia MBA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadné ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
  • Komplexné študijné materiály
  • Opravy záverečnej pracé
  • Konzultácie s lektormi
  • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
  • Prístup do online knižnice
  • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,
  • Diplom v slovenskom, českom a anglickom jazyku

Cena:

Slovenská republika:

Cena: 1 900,- € (Ak sa prihlásite do 06.01.2023)

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

———————————-

Česká republika:

Cena: 49 700,- CZK

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

  • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
  • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
  • Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Priebeh štúdia

BUSINESS CLUB

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute