PRE FIRMY

TEAMBUILDING

Ste pracovný tím, ktorý hľadá relax a potrebuje sa viac spoznať alebo upevniť vzťahy? Váš priestor nemusí byť len na pracovisku. Pripravujeme rôzné teambuildingové akcie, kde si oddýchnete, spoznáte sa a naučíte sa komunikačné zručnosti a zistíte ako reagujete Vy alebo Vaši kolegovia v rôznych situáciách. Teambuilding Vám dodá zodpovednosť, komunikatívnosť a lepšie poznanie svojich kolegov, o ktorých si myslíte, že ich už poznáte „dokonale“.  Teambuilding je o budovanie tímu a spoločných riešeniach. Pri teambuildingovej aktivite nejde o jednotlivca, ale o celý tím, ale každý jednotlivec je zodpovedný za celý tím.

Zmena prostredia, nové zážitky, oddych a neformálne stretnutie Vám prinesie nový vietor do plachiet v pracovnom a osobnom živote.

Ak uvažujete o teambuildingovom zážitku napíšte nám na office@ivorsk.sk a po vzájomnej konzultácii pripravíme Vám ponuku na mieru.

MANAŽMENT FIRMY A EFEKTIVITA

Každá firma je podnikateľsky úspešná iba do tej miery, v akej vie využiť a rozvíjať jeden zo základných zdrojov jej prosperity a konkurencieschopnosti.

Každá firma chce rásť a prosperovať a práve efektivitu a prosperitu firmy ako jeden kompaktný celok ovplyvňujú ľudia spolu so svojimi manažérmi. Metódou SWOT analýzy budeme spolu analyzovať silné a slabé stránky firmy. Nadefinujeme si manažérske role a ich zodpovednosť. Delegovanie a udeľovanie kompetencií  následné vyhodnocovanie úloh. Definovanie pravidiel a ich implementácia. Určite medzi inými cieľmi spoločnosti je mať vo firme čo najlepších pracovníkov a vytvárať im podmienky na ich rozvoj a motiváciu.

Budeme pri Vás s Vami pri štarte firmy alebo reštarte. Napíšte nám a dohodnite si osobné stretnutie s nami na emaily office@ivorsk.sk

ANALÝZA A NÁVRH VZDELÁVANIA

Potreby, ktoré sú v modernej spoločnosti kladené na znalosti a schopnosti človeka sa v čase neustále menia. Aby mohol byť jedinec kvalifikovaný a dobre uplatniteľný na trhu práce je potrebné, aby boli jeho vedomosti a schopnosti neustále prehlbované a rozvíjané.

Pred samotným plánovaním je potrebné identifikovať potreby organizácie v oblasti formovania kvalifikácie a vzdelávania zamestnancov. Pri identifikácií potrieb vzdelávania je nutné opierať sa nielen o údaje týkajúce sa organizácie, ale aj poznať kvalifikačnú štruktúru pracovných zdrojov. Je potrebné prihliadať i na doterajšie skúsenosti súvisiace s obťažnosťou získavania kvalitných zamestnancov.

Po vzájomnej komunikácii a identifikácii Vašich potrieb Vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie. Kontaktujte nás na office@ivorsk.sk

KONFERENCIE

Pripravujete konferenciu, seminár alebo workshop? Potrebujete moderátora alebo facilitátora počas diskusného fóra? Konferencia od A po Z. Máme bohaté skúsenosti s organizovaním  akcií. Po vzájomnej konzultácii Vám pripravíme návrhy pre Vašu akciu.  Každá konferencia, seminár alebo workshop si vyžaduje do posledného detailu prípravu.

V prípade záujmu si dohodnite stretnutie s nami. Náš kontakt: office@ivorsk.sk

EVENTY

Premýšľate nad firemným či súkromným večierkom? Alebo akcie pre Vašich najmenších? Samozrejme budeme pri Vás aj pri organizovaní plesu alebo galavečeru.

Stačí nám Vaša predstava o firemnom alebo súkromnom večierku pre Vašich priateľov. Pri príprave samozrejme, že nezabudneme na Vaše deti, či už to bude MDD, Mikuláš, oslava.

Spolupracujeme s agentúrami, ktoré svojim odborným personálom pripravia Vám alebo deťom interaktívny program. A my budeme pri tom.

Dajte nám vedieť o Vašej akcii na email: office@ivorsk.sk