pozadieInštitút mediácie

Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov

 

Riaditeľ:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

 

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Výhody mediácie:

 • Mediácia šetrí čas
 • Mediácia šetrí peniaze
 • Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu
 • Mediácia je dobrovoľná
 • Mediácia je neformálna
 • Mediácia je dôverná
 • Mediáciu máte pod kontrolou
 • Mediátor sa zameriava ma záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu
 • Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie

Oblasti vhodné na mediáciu

 • Občianskoprávne spory
 • Rodinné spory
 • Obchodné spory
 • Pracovné spory
 • Školské spory