pozadie

MHA

MHA

MHA – Master of Healthcare Administration (MHA) je manažérsky vzdelávací program.

Master of Healthcare Administration (MHA) umožňuje študentom a odborníkom napredovať vo svojej kariére a prevziať vedúce úlohy v organizáciách poskytovania zdravotnej starostlivosti a financovania. Títo vedúci plánujú, riadia a koordinujú služby v širokej škále zariadení poskytovania starostlivosti. Absolventi MHA tiež využívajú kariérne príležitosti v poradenských, zdravotníckych, farmaceutických a platcovských organizáciách.

Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Nenahrádza vysokoškolské štúdium. Na štúdium sa nevzťahuje Zákon o vysokých školách v zmysle zákona 131/2022 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani príslušné slovenské zákony, vyhlášky a nariadenia ani vysokoškolským štúdiom podľa zahraničných právnych predpisov. Profesijné tituly vzdelávania sú udeľované ako dôkaz o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a pôsobia vo vzťahu k tretím osobám len váhou svojej prestíže.

Štúdium MHA je navrhnuté tak, aby pomohol odborníkom efektívne riadiť obchodnú stránku zdravotníckych organizácií a riadiť tímy odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Komu je určené štúdium?

Máte záujem o vedúcu úlohu v rámci ambulantnej starostlivosti alebo integrovaného systému poskytovania služieb? Alebo máte záujem pracovať ako konzultant v oblasti manažmentu zdravotnej starostlivosti, ako riaditeľ stratégie pre platiteľskú organizáciu alebo vo vedúcej pozícii v spoločnosti zaoberajúcej sa správou zdravotníckych pomôcok alebo farmaceutických výhod? Chcete byť v čele rýchlo sa rozvíjajúceho sektora, ktorý sa dotýka celých komunít? Chcete robiť rozhodnutia, ktoré môžu pomôcť riadiť strategické smerovanie organizácie, podporiť stovky zamestnancov alebo ovplyvniť tisíce pacientov alebo zaradených?

Môžu riadiť celé zariadenie alebo konkrétne oddelenie. Musia držať krok s neustále sa meniacimi zákonmi, nariadeniami a technológiami v oblasti zdravotnej starostlivosti a pomáhať im prispôsobiť sa.

Stručne povedané, MHA vybavuje absolventov, aby:

 • Majte hlboké znalosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a financovaní inštitúcií.
 • Rozvíjajte kľúčové kompetencie v oblasti riešenia problémov, strategického myslenia a inovácií.
 • Staňte sa efektívnymi lídrami.

Podmienky prijatia:

Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii.

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina.

Začiatok štúdia:

15.05. 2024 o 18:00 hod. online ZOOM

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 17:00 – 20:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Študijné predmety:

Marketing v zdravotníctve
Manažment v zdravotníctve
Ekonomika v zdravotníctve
Zdravotné poistenie
Legislatíva v zdravotníctve
Zdravotnícka politika
Etika v zdravotníctve
Riadenie ľudských zdrojov
Psychológia v zdravotníctve
Krízový manažment
Seminár k záverečnej práci

Zakončenie štúdia:

Záverečná práca v rozsahu 20 normostrán
Obhajoba záverečnej práce

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Poplatky za štúdium

V cene štúdia MHA sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.
V cene je zahrnuté:
 • Komplexné študijné materiály
 • Konzultácie s lektormi
 • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https://www.ivorsk.sk/business-club/
 • Prístup do online knižnice
 • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,
 • Diplom v slovenskom, českom a anglickom jazyku

Cena:

Cena: 4 100,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 01.05. 2024 (vrátane) cena za celé štúdium je 3 100,- €

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: