Riaditeľ

PhDr. Ernest Kováč

Sekretariát

Gabriela Henyigová – Office manager

Lektorský tím