Riaditeľ

PhDr. Ernest Kováč

Sekretariát

Michal Totka – Manager pre vzdelávanie

Lektorský tím