Riaditeľ

PhDr. Ernest Kováč

Sekretariát

Lektorský tím