Riaditeľ

PhDr. Ernest Kováč

Sekretariát

Tomáš Tóth, BSBA – Manager pre vzdelávanie

Lektorský tím