Riaditeľ

PhDr. Ernest Kováč

Sekretariát

Bc. Martin Rehák – Manager pre vzdelávanie

Lektorský tím