Náš tím

Orgány

Riaditeľ:
Mgr. Jozef Belko, MBA, LL.M.

Odborný garant vzdelávania:
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Kvestor:
Mgr. Rastislav Štrbka, MBA, LL.M.

Manažérka vzdelávania:
Lucia Markovičová

Vedecký výbor:
doc. PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MSc., MBA, LL.M., MHA, MPH, DBA, LL.D., DPA
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. Ekonomická univerzita, Bratislava
PhDr. Gabriela Rúčková, PhD., MBA psychologička, lektorka
PhDr. Katarína Vanková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
JUDr. Eva Vaňková, PhD. Pardubická univerzita Česká republika
JUDr. Lenka Šalamoun, PhD., SLJ. advokátka, mediátorka, lektorka Praha
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M. garant štúdia MBA a LL.M., MPH, Bratislava
Dr. Olivier Wétuan Yehoun, Université Joseph KI-ZERBO of Ouagadougou

Zahraničné oddelenie:
PaedDr. Mária Kováčová, MBA, LL.M.

Právne oddelenie:
Mgr. Eva Rupcová

Marketingové oddelenie:
Mgr. Dalibor Ďuračka
Mgr. Jaroslav Kováč, MBA, LL.M.

Oddelenie informačných technológií:
Alex Adam

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *