pozadie

MPH

MPH

MPH (Master of Public Health) odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul MPH, ktorý sa uvádza za menom.

Absolvovanie tohto programu verejného zdravotníctva vám poskytne zručnosti, vedomosti a sebadôveru potrebné na prevenciu, riadenie a elimináciu hrozieb pre verejné zdravie – čo vám umožní stať sa všestranne kompetentným a sebavedomým odborníkom v oblasti verejného zdravotníctva. Ak sa rozhodnete zdokonaliť svoje vedomosti v tejto oblasti, prispejete k zásadnému zlepšeniu zdravia verejnosti.

Naše štúdium v oblasti verejného zdravia vedú naši špecializovaní odborní lektori, ktorí majú výnimočné skúsenosti vo svojich oblastiach. Naše multidisciplinárne štúdium znamená, že sa budete učiť nielen od najlepších lídrov v odbore, ale vám poskytne globálny prehľad o fungovaní rôznych systémov zdravotnej starostlivosti.

Zameranie: Príprava na kariéru v oblasti zdravia obyvateľstva a informovanosti komunity; dôraz sa kladie na praktické aspekty verejného zdravia, ako aj na hĺbkové informácie o chorobách a výskumných metódach

Zahrnuté témy: Základné kurzy verejného zdravia a hlbšie vedecké osnovy

Typy pracovných miest: Koordinátor pre komunitnú pomoc, zdravotnícky pedagóg, marketingový manažér zapojenia do zdravia, koordinátor verejnej politiky, poradca pre zneužívanie návykových látok, klinický dietológ, správca zdravotnej starostlivosti, epidemiológ, zdravotnícky pedagóg a environmentálny odborník na zdravie

Po ukončení štúdia v oblasti verejného zdravia budete schopní:

 • aplikovať koncepčné a praktické poznatky o verejnom zdravotníctve na priamy prospech obyvateľstva/rozvoj služieb,
 • kriticky aplikovať pokročilé znalosti verejného zdravotníctva na rozhodovanie v nepredvídateľných alebo zložitých situáciách,
 • preukázať reflexiu a tvorivosť pri riešení zložitých problémov, ktoré zahŕňajú mnoho vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov pri rozvoji verejného zdravia
 • kriticky zhodnotiť súčasné a potenciálne praktické intervencie na použitie v rôznych prostrediach verejného zdravotníctva.

Komu je určené štúdium?

Štúdium je určené pre tých, ktorí majú ukončené VŠ vzdelanie predovšetkým medicínskych alebo zdravotníckych odborov a rôznych iných typov VŠ škôl. Akceptuje sa aj relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni alebo stredoškolské vzdelanie a 2 roky praxe, prípadne po individuálnom posúdení.

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Slovenský jazyk

Začiatok štúdia:

15.05. 2023 o 18:00 hod. online ZOOM.

Prednášky prebiehajú len pracovné dni od 18:00 – 21:00 hod. cca 3x do mesiaca.

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Náš tím: Ľudia – Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja (ivorsk.sk)

Zakončenie štúdia:

Seminárna práca v rozsahu 20 normostrán.
Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.

Poplatky za štúdium
V cene štúdia sú zahrnuté všetky naše výhody a študent už neplatí žiadne ďalšie poplatky.

V cene je zahrnuté:
 • Komplexné študijné materiály
 • Konzultácie s lektormi
 • Členstvo v našom BUSINESS CLUBE https: //www.ivorsk.sk/business-club/
 • Prístup do online knižnice
 • Voľný prístup na všetky pozvané webináre, semináre, prednášky,
 • Diplom v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Cena: 2 500,- € za celé štúdium.

Ak sa prihlásite do 30.04. 2023 cena za celé štúdium je 2 400,-€

 • Štúdium je možné fakturovať aj na firmu.
 • Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.
 • Možnosť splátok po vzájomnej dohode
Viac informácii o nás na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/ivorsk1
Viac informácii o nás na Linkedine: https://sk.linkedin.com/in/ivorsk1
Viac informácii o nás na Instagrame: https://www.instagram.com/institutvzdelavania/

Prihláška

Profesijné vzdelávanie – Business Education Institute

Sme členom ASOCIÁCIE MBA A PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA: