Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosť

Anotácia:

Účastník kurzu si osvojí základnú ekonomickú terminológiu a naučí sa základné rozdiely jednoduchého a podvojného účtovníctva. Podstatné prvky evidencie majetku a záväzky v zmysle Zákona o účtovníctve. Naučíte sa o finančnom pláne firmy alebo inštitúcie ako ho správne zostaviť, resp. akým rizikám sa treba vyhnúť. Oboznámite sa s daňovou sústavou SR a jej aplikáciu do účtovníctva.

Obsah

  • Základná terminológia
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Evidencia majetku a záväzky
  • Cash flow
  • Hospodárenie a investovanie organizácie
  • Podnikateľský zámer a rozpočet organizácie

Ukončenie: Certifikát

Termín: 23.08.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena:  100,- €

Objednávka kurzu