Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: POA: 3550/2017/94/1

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť (elektrotechnici, BOZP a PO, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva).

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov.

Odborný garant
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Lektori
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
PhDr. Ernest Kováč, PhD., MBA

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 100 hod.
Termín: 14.12.2022 o 18:00 hod. 
Miesto: online ZOOM
1.Cena: 239,- €

2.Cena: ZADARMO

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Objednávka kurzu