Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: POA: 3817/2023/33/1

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť (elektrotechnici, BOZP a PO, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva SR, lektori pre rôzne akreditované programy ako napr. účtovník, IT kurzy, lektor v oblasti obchodu a služieb).

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov.

Odborný garant
Mgr. Jozef Belko, MBA

Lektori
Mgr. Jozef Belko, MBA
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 100 hod.

I. Termín: 25.09. 2023 o 18:45 hod.

Miesto: online ZOOM

Cena: 239,-€ (samoplatcovia)
Cena: 255,- € – na 2 splátky. (Je možné cenu rozdeliť na 2 splátky, kde 1 splátka musí byť uhradená pred začiatkom vzdelávania a druhá splátka o mesiac).

Cena: ZDARMA (Platí Úrad práce cez projekty)

Cena: ZDARMA pre záujemcov so statusom odídenca (Platí Úrad práce cez projekt Pomáhame odídencom)

Nie sme platiteľmi DPH

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Vzdelávanie je možné absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa a REPAS.

Objednávka kurzu

Prihláška