Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, živnostníci, účtovníci, realitní makléri, hypotekárni poradcovia, správcovia a zástupcovia vlastníkov bytov, verejnosť

Anotácia: Účastník kurzu si osvojí základnú  terminológiu a naučí sa o problematike nehnuteľností z daňového pohľadu.

Obsah:

 1. Vymedzenie základných pojmov
 • nehnuteľnosti z pohľadu daňových povinností
 • ďalšie súvisiace aspekty
 • obchodný vs. neobchodný majetok
 1. Nadobudnutie nehnuteľností
 • nehnuteľnosť nadobudnutá kúpou
 • zdedené a darované nehnuteľnosti
 • rozostavaná nehnuteľnosť
 1. Prenájom nehnuteľností
 • prenájom nehnuteľností a daňová povinnosť
 • oslobodený príjem
 • príjem v rámci BSM, viacerých spoluvlastníkov
 • digitálna platforma Airbnb
 1. Predaj nehnuteľností
 • zdanenie zisku z predaja nehnuteľností
 • podmienené oslobodenie od dane
 • tvorba základu dane
 • časový test 5 rokov –moment nadobudnutia, moment predaja
 • predaj na splátky
 1. DPH
 • Dodanie nehnuteľnosti a DPH
 • DPH a prenájom nehnuteľností určených na bývanie
 • predaj stavebného pozemku a DPH
 • predaj nehnuteľnosti určenej na bývanie a DPH

Ukončenie: Certifikát

Termín:

06.09.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava, možnosť pripojiť sa aj online prostredníctvom Skype

Lektor: Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

Trvanie: 4 hod.

Cena: 55,- €

Objednávka kurzu