Prehľad v slovenskej sociálnej politike

Cieľová skupina:

Zamestnanci obecných úradov, zamestnanci úradov vo verejnej správe, čerství absolventi stredných škôl

Požadované vstupné vzdelanie:

  • stredoškolské s maturitou
  • vysokoškolské

Profil absolventa:

Absolvent  bude môcť ďaleko kvalifikovanejšie vykonávať prácu úradníka na obecnom úrade pri plnení úloh v sociálnej oblasti a pri zabezpečovaní sociálnych služieb obce.

Lektor:

  • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
  • doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.

 

Trvanie: 10 hodín

Ukončenie: Certifikát

Termín: 07.02.2022 o 18:30 hod. 

Cena:

Dištančne (online): 59,- €
Prezenčne: 99,- €

Registrácia

Máte nejaké otázky?