Cieľová skupina: mzdoví pracovníci; manažéri, personalisti, podnikatelia, živnostníci, študenti, verejnosť

Anotácia: Účastníci kurzu sa naučia znalosti v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

Obsah:

  • Základné pojmy v sociálnom a zdravotnom poistení
  • Výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Vymeriavací základ
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
  • Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
  • Starobný a invalidný dôchodok

Ukončenie: Certifikát

Termín: 24.08.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena:  70,- €

Objednávka kurzu