Cieľová skupina: manažér, obchodný zástupca, učitelia študenti, verejnosť

Anotácia: Na kurze sa naučíte základné komunikačné zručnosti a ich využitie v praxi. Sebareflexia a prijímanie a dávanie spätnej väzby. Ako zvládať záťažové situácie.

Obsah

  • Komunikačné zručnosti
  • Sebapoznanie a interpersonálna percepcia
  • Komunikačné techniky pre prácu so zákazníkmi (klientmi)
  • Asertívna komunikácia
  • Riešenie konfliktov, kooperácia a súperenie
  • Manažérske zručnosti
  • Metódy práce so skupinou a jej vedenie

Lektor:
PhDr. Bc. Ernest Kováč, PhD., MBA, LL.M.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA

 

Ukončenie: certifikát

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Termín: 22. 10. 2023

Trvanie: (8 hod.) 1 deň

Cena: 100,- € s DPH

Objednávka kurzu