Cieľová skupina: manažéri, podnikatelia, školitelia, obchodníci, lídri tímov, učitelia, verejnosť

Anotácia: Na kurze sa naučíte, že mnohokrát netreba ani veľa povedať a druhý vie čo sme chceli povedať. Význam verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Obsah:

  • Verbálna a neverbálna komunikácia – vymedzenie a znaky. Komunikácia založená na emóciách.
  • Význam mimiky a gest a ich dešifrovanie.
  • Mimika, haptika, proxemika, posturika, gestika.
  • Zvládnutie neverbálnej komunikácie ako základ úspechu.
  • Čo hovoríme, aj keď nehovoríme? Význam pozícií a pohybov tela

Lektor: PhDr. Ernest Kováč, MBA

Ukončenie: Certifikát

Termín: 16.09.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1. deň

Cena: 99,- €

Objednávka kurzu