Cieľová skupina: podnikatelia, manažéri, personalisti, riaditelia, študenti, verejnosť

Anotácia: Kurz je zameraný na osvojenie si poznatkov zo Zákonníka práce a jeho uplatnenie v praxi.

Obsah:

  • Zákonník práce a jeho poslanie
  • Pracovný pomer
  • Druhy pracovných pomerov
  • Začatie a skončenie pracovného pomeru
  • Porušenie pracovnej disciplíny
  • Dovolenka a prekážky v práci
  • Dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
  • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľ za škodu
  • Diskusia

 

Ukončenie: certifikát

Termín: 13.09.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie:  (8 hod.) 1 deň

Cena:  78,-  €

Objednávka kurzu