Seminár ponúka prehľad o transferovom oceňovaní a výklad o definíciách závislých osôb po novele Zákona o dani z príjmov. Vysvetlíme aké majú povinnosti závislé osoby a aké požiadavky vyplývajú na spracovanie dokumentácie.

Cieľová skupina
manažéri, majitelia firiem, účtovníci, štatutári

Obsah:

  • Základné pojmy a princípy transferového oceňovania
  • Legislatívny rámec a zmeny
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
  • Povinnosti a sankcie k transferovému oceňovaniu

Ukončenie: Certifikát

Termín: 29.09.2022

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena:  76,- €

Objednávka kurzu