Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1
Cieľová skupina Osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.
Požadované vstupné vzdelanie Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v mzdovom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

Odborný garant Ing. Martin Huňady

Lektori
Ing. Martin Huňady
Ing. Dagmar Šišková
Ing. Elena Paštéková
Ing. Henrieta Kilvádyová
Ing. Mária Matijová
Ing. Monika Smolnická MBA
Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 65 hod.
Termíny: 12.09. 2023 – ONLINE Čas: 18:00  hod.
1.Cena: 200,-€

2.Cena: ZADARMO

Poznámka: Ak ste evidovaný na úrade práce – ÚPSVAR a spĺňate podmienky, môžete akreditované vzdelávanie absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS. Aj cez NESTRAŤ PRÁCU – VZDELÁVAJ SA.

Objednávka kurzu