Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2018/114/1

Cieľová skupina
Osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva.

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Profil absolventa
Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením mzdového účtovníctva. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia jednoduchého účtovníctva ako je zákon o účtovníctve, postupy účtovania v mzdovom účtovníctve, zákon o dani z príjmov a ostatné súvisiace právne predpisy. Má potrebné vedomosti o pracovnoprávnych vzťahoch, pracovnom pomere, mzde a náhrade mzdy, zdravotnom poistení, sociálnom poistení, zdaňovaní príjmov.

Odborný garant
Ing. Martin Huňady

Lektori

Ing. Dagmar Šišková
Ing. Elena Paštéková
Ing. Henrieta Kilvádyová
Ing. Mária Matijová
Ing. Martin Huňady
Ing. Monika Smolnická MBA
Ing. Zuzana Končeková

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 65 hod.
Termíny:
04.08.2021 – ONLINE Čas: 17:00

Cena: 250,-€

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Objednávka kurzu